Rada Rodziców

Rada Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

Przewodnicząca -  Regina Majowska

Z-ca przewod. - Iwona Kościelna

Skarbnik - Iwona Podstawa

Sekretarz - Aldona Hałupka

Członek - Martyna Gruca

Członek - Karina Świtała

 

Pozostali członkowie Rady Głównej Rodziców Szkoły:

Irena Buś 

Maria Chwałek

Aldona Hofman

Anna Huć

Damian Huć

Dorota Huć

Aneta Jaroń

Agnieszka Kapica

Beata Kościelna

Krystyna Kościelna

Lidia Rode

Teresa Strzelcok

Gabriela Wiatr

Maria Wiener